Aviatic_logo

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

CONTACT: info@aviaticmro.comUAB "Termicom" 2017 m. spalio 11 d. pasirašė paramos sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Orlaivių techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų teikimas“. Įmonė pagal aukščiausius pasaulinius standartus planuoja pradėti teikti orlaivių antžeminio aptarnavimo ir techninės priežiūros paslaugas Lietuvos ir užsienio aviacijos bendrovėms. Įmonė aptarnaus Airbus 320, Boeing 737 ir Boeing 757 lėktuvus. Projektas ne tik sukurs naujas aukštos kvalifikacijos darbo vietas aviacijos specialistams, bet skatins tiek Šiaulių oro uosto, tiek viso regiono plėtrą.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“.

Projekto finansavimas – 1,5 mln. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. spalio 11 d. iki 2019 m. liepos 1 d.